Bij impegno is “blended care” de norm: een combinatie tussen face-to-face en online hulpverlening. Waar het passend is vindt de begeleiding plaats bij de cliënt thuis én via beeldbellen. De behandeling is, indien gewenst, op onze locatie én via beeldbellen. Het contact is in eerste instantie altijd in persoon, maar later in het traject kan beeldbellen een waardevolle vervanging zijn. De cliënt ontvangt hierdoor hulp vanaf een plek waar hij of zij zich prettig voelt.

Blended care zorgt voor minder reisbeweging, omdat de cliënt voor de zorg niet naar kantoor hoeft te komen of de zorgverlener naar de cliënt. Daarnaast is het door middel van beeldbellen makkelijker om andere mensen te betrekken bij de zorg. Familieleden en/of naasten, andere hulpverleners vanuit impegno of betrokkenen van andere instellingen kunnen zonder problemen meepraten via beeldbellen.

Naast de reguliere gesprekken maken we voor behandeling gebruik van e-health modules. Dit zijn online modules waar de cliënt zelf aan kan werken tussen de afspraken door. Indien nodig zal de hulpverlener voorzien van feedback. Er wordt per traject gekeken of en waar de inzet van de modules van toegevoegde waarde is.

@Alle rechten voorbehouden. impegno 2023