In de zorg geldt de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). In deze wet worden eisen gesteld aan de klachtenfunctionaris en cliëntvertrouwenspersoon.  

Wat is een klachtenfunctionaris? 
Praten over dingen waar je niet tevreden over bent, is soms moeilijk. Daarom is er een klachtenfunctionaris. Elke cliënt die een klacht heeft over de dienstverlening van impegno kan bij deze klachtenfunctionaris terecht. 

Wat is er bijzonder aan de klachtenfunctionaris? 
Een gesprek met deze persoon is geheim. Dat betekent dat de klachtenfunctionaris aan niemand vertelt waar jouw klacht over gaat. Behalve als jij dat zelf goed vindt. Een gesprek met de klachtenfunctionaris kost jou niets. Het is gratis. 

 

Wat doet de cliëntvertrouwenspersoon? 

  • Luisteren naar jouw klacht. 
  • Helpen jouw klacht goed onder woorden te brengen. 
  • Antwoord geven op jouw vragen. 
  • Advies geven. 
  • Samen zoeken naar een oplossing. 

 

Contactgegevens
Je kunt de klachtenfunctionaris van impegno bereiken via klacht@impegno.nl en de cliëntvertrouwenspersoon via cvp@impegno.nl 

Geschillencommissie
Tevens is impegno aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie. Hier kun je terecht wanneer de behandeling van jouw klacht/ontevredenheid niet tot het gewenste resultaat heeft geleidtimpegno is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. 

Externe Klachtencommissie
Heeft u een klacht met betrekking tot de jeugdhulp dan kunt u in eerste instantie terecht bij onze klachtenfunctionaris. Mocht de afhandeling door de klachtenfunctionaris niet tot een gewenst resultaat leiden dan kunt u terecht bij een externe klachtencommissie. Wij zijn hiervoor aangesloten bij Merlijn Adviesgroep. U kunt de externe klachtencommissie bereiken via info@merlijngroep.nl (graag met vermelding ‘Klacht impegno’) of via 073-5323582.

@Alle rechten voorbehouden. impegno 2022