In de zorg geldt de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). In deze wet worden eisen gesteld aan de klachtenfunctionaris en cliëntvertrouwenspersoon.  

Wat is een klachtenfunctionaris? 
Praten over dingen waar je niet tevreden over bent, is soms moeilijk. Daarom is er een klachtenfunctionaris. Elke cliënt die een klacht heeft over de dienstverlening van impegno kan bij deze klachtenfunctionaris terecht. 

Wat is er bijzonder aan de klachtenfunctionaris? 
Een gesprek met deze persoon is geheim. Dat betekent dat de klachtenfunctionaris aan niemand vertelt waar jouw klacht over gaat. Behalve als jij dat zelf goed vindt. Een gesprek met de klachtenfunctionaris kost jou niets. Het is gratis. 

 

Wat doet de cliëntvertrouwenspersoon? 

  • Luisteren naar jouw klacht. 
  • Helpen jouw klacht goed onder woorden te brengen. 
  • Antwoord geven op jouw vragen. 
  • Advies geven. 
  • Samen zoeken naar een oplossing. 

 

Contactgegevens
Je kunt de klachtenfunctionaris van impegno bereiken via klacht@impegno.nl en de cliëntvertrouwenspersoon via cvp@impegno.nl 

Geschillencommissie
Tevens is impegno aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie. Hier kun je terecht wanneer de behandeling van jouw klacht/ontevredenheid niet tot het gewenste resultaat heeft geleidtimpegno is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. 

Externe Klachtencommissie
Heb je een klacht met betrekking tot de jeugdhulp, dan kun je in eerste instantie terecht bij onze klachtenfunctionaris. Mocht de afhandeling door de klachtenfunctionaris niet tot een gewenst resultaat leiden, dan kun je terecht bij een externe klachtencommissie. Op dit moment zijn wij niet meer aangesloten bij een klachtencommissie en in onderhandeling met een nieuwe klachtencommissie. We verwachten dat de nieuwe commissie in oktober 2022 zal zijn aangesteld. Wij vragen je in de tussenliggende periode je klacht richting de externe klachtencommissie aan te houden. Zodra de externe klachtencommissie is aangesteld zullen wij de contact gegevens op onze website vermelden. In de tussenliggende periode kun je natuurlijk altijd terecht bij onze klachtenfunctionaris. Wij betreuren het ontbreken van een klachtencommissie en vertrouwen op je begrip hiervoor.

@Alle rechten voorbehouden. impegno 2022