Aanbod en verloop huishoudelijke ondersteuning

Wat voor soort huishoudelijke ondersteuning bieden wij?

Huishoudelijke ondersteuning omvat ondersteuning van het huishouden zodat de cliënt in een opgeruimd en schoon huis leeft, we kijken dan ook vooral naar de mogelijkheden van de cliënt. De gemeente zal met de cliënt bespreken op welke resultaten de cliënt hulp nodig heeft.

Verloop van het traject

Aanmelding

Op het moment dat we de aanmelding voor de cliënt binnen krijgen zal er binnen 3 werkdagen contact opgenomen worden door een medewerker die samen met de cliënt en eventuele verwijzer een intakegesprek zal plannen. Vanuit het gesprek kan beoordeeld worden of impegno de geschikte aanbieder is voor de hulpvragen. De gemeente beoordeelt de hulpvragen en neemt een besluit met betrekking tot de financiering. Bij geschiktheid en toewijzing door de gemeente zal een huishoudelijk ondersteuner gekoppeld worden en kan de ondersteuning gaan starten.

Iedere gemeente hanteert eigen richtlijnen voor start- en evaluatieprocedures.

Traject

Bij start wordt in de eerste fase een ondersteuningsplan gemaakt wat periodiek geëvalueerd wordt.
Gedurende het traject zoekt impegno intensief contact met het netwerk van de cliënt. In de samenwerking met het netwerk wordt gekeken naar de mogelijkheden hoe de regie zoveel mogelijk bij de cliënt gelaten kan worden.

Uitstroom

Wanneer de doelen die gesteld zijn behaald zijn kan een cliënt uitstromen, dit wordt besproken met de cliënt en met de gemeente.

Verwijzen

Op het moment dat u als verwijzer een aanmelding voor huishoudelijke ondersteuning bij ons wilt doen, dient u rekening te houden met de hier onderstaande mogelijkheden;

Er is nog geen beschikking

Bij de ingeschreven gemeente kan de cliënt zich melden om een aanvraag voor huishoudelijke ondersteuning te doen. Zij zullen de cliënt uitnodigen voor een gesprek en beoordelen of er recht is op een beschikking voor huishoudelijke ondersteuning. Vervolgens kan de cliënt zelf een keuze maken voor een aanbieder en dit bij de gemeente aangeven, zij zullen een eventuele beschikking afgeven aan impegno. Hierna kan het huishoudelijke ondersteuningstraject starten aan de hand van de gestelde eisen vanuit de gemeente.

Er is wel een beschikking

Wanneer een beschikking door een gemeente wordt afgegeven dan zal onze intaker binnen 3 werkdagen contact leggen met de cliënt en een intake plannen. Indien een cliënt door een verwijzende instantie aangemeld wordt bij impegno, kan ook die persoon uitgenodigd worden voor de intake. Is impegno de geschikte aanbieder voor de cliënt, dan kan het huishoudelijke ondersteuningstraject direct starten.

Wilt u weten of wij iets kunnen betekenen, neem dan gerust vrijblijvend contact op met het team bij u in de regio