Over de Landelijke cliëntenraad

De Landelijke cliëntenraad van impegno komt meerdere keren per jaar bij elkaar. Doorlopend zijn er mogelijkheden om toe te treden.

De Landelijke cliëntenraad vertegenwoordigt de organisatie op landelijk niveau en is vertegenwoordigd vanuit alle zorgonderdelen. Zij zijn bereikbaar via:

lcr@impegno.nl (algemeen adres)

Wat doet een cliëntenraad?

  • De cliëntenraad vormt een brug tussen de cliënten en impegno. Wij kunnen de stem van cliënten vormgeven.
  • De cliëntenraad kan impegno adviseren bijvoorbeeld over veranderingen in het beleid van de organisatie.
  • De cliëntenraad komt op voor de belangen van cliënten.
  • De cliëntenraad kan door impegno om advies gevraagd worden bij het nemen van besluiten.
  • De cliëntenraad is bedoeld voor algemene zaken die alle cliënten betreffen. Voorbeelden hiervan zijn de klachtenregeling, buurtgericht werken, bereikbaarheid en dergelijke.

Hoe gaat dit in de praktijk? Kan ik een keer aanschuiven?

Elke cliëntenraad bestaat uit een actieve groep leden die zich inzet voor de belangen van andere cliënten (en medewerkers). Vaak één keer in de maand komt een cliëntenraad samen om te vergaderen en om ideeën uit te wisselen. Waar de vergaderingen plaatsvinden wordt in overleg besloten, zodat leden uit verschillende regio’s er deel van uit kunnen maken. De eventuele gemaakte reiskosten voor de vergaderingen worden door impegno vergoed. Het uitgangspunt is dat een cliëntenraad de leden in ieder geval geen geld kost. Naast de vergaderingen is een cliëntenraad ook een gezellige en sociale groep.

Heb jij een goed idee waar een cliëntenraad aandacht aan zou moeten schenken? Dan ben je altijd van harte welkom om vrijblijvend een keer aan te schuiven. Of ben je zo enthousiast geworden dat je graag deel uitmaakt van een cliëntenraad; dat kan! Elke cliëntenraad is met regelmaat op zoek naar nieuwe leden. Aanmelden kan dan ook via bovenstaande mailadressen. Ook als je vrijblijvend een keer wilt aanschuiven, kun je gebruik maken van bovenstaande contactgegevens. Als nieuw lid heb je een proeftijd van drie maanden zodat er alle tijd is om erachter te komen wat een cliëntenraad precies inhoudt.

@Alle rechten voorbehouden. impegno 2023