Wanneer kan je denken aan behandeling?

Veel mensen hebben periodes waarin het minder goed gaat en je niet goed in je vel zit. Dat kan te maken hebben met bijvoorbeeld vervelende gebeurtenissen die je hebt meegemaakt, stress, problemen thuis of financiële zorgen. Soms merk je dat je er zelf niet meer uit komt en kan het belangrijk zijn om hulp te zoeken zodat je problemen niet verder opstapelen. Je kan dan bij ons aanmelden om behandeling te krijgen. Daarvoor heb je wel een verwijsbrief van je huisarts nodig.

Met welke klachten kan je bij ons terecht?

impegno heeft een gevarieerd aanbod om de meest voorkomende psychische klachten te behandelen. Hierbij kan gedacht worden aan: ADHD, traumaklachten, angstklachten, persoonlijkheidsstoornissen, autisme spectrumstoornissen en depressieve klachten. Wij bieden zowel basis,- als specialistische zorg.

Welke verschillende behandelingen bieden wij?

De belangrijkste behandelingen die we aanbieden zijn Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Schematherapie (SFT), EMDR, Mindfulness, Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en training voor verbetering van het zelfbeeld (COMET). De VERS en COMET training worden ook in groepsverband aangeboden.

Hoe ziet een behandeltraject er bij ons uit? Aanmelding

Wanneer de aanmelding bij ons binnenkomt wordt er binnen 5 werkdagen contact met je opgenomen voor het inplannen van een telefonische screening. Tijdens de telefonische screening wordt de hulpvraag in kaart gebracht en wordt er gekeken of behandeling binnen impegno passend is. Wanneer dit het geval is, word je bij ons op de wachtlijst geplaatst.

De intakefase

Zodra een behandelaar en regiebehandelaar beschikbaar zijn start het intakeproces. Op basis van de klachten, de levensloop en eventuele eerdere behandelingen wordt een diagnose gesteld volgens de criteria van de DSM-5, inclusief een behandeladvies.

Tijdens het traject

In overleg met jou worden de behandelafspraken en de afspraken voor de evaluatiemomenten gemaakt. Tijdens het behandeltraject worden er regelmatig vragenlijsten afgenomen (ROM). Aan de hand van de uitkomsten hiervan kunnen de behandeldoelen bijgesteld/verfijnd worden. De mogelijkheid is er om de behandeling te ondersteunen met behulp van E-health.

Afsluiting

Tijdens de evaluatiemomenten wordt er gekeken of het behandeltraject afgesloten kan worden.

Exclusiecriteria behandeling volwassenen:

Er zijn situaties denkbaar waarbij impegno niet de hulp kan bieden die benodigd is. In deze gevallen zal er doorverwezen worden naar een collega-instelling, de contra indicaties (exclusiecriteria) hiervoor zijn:

  • De cliënt is 65 jaar of ouder bij aanmelding
  • De cliënt heeft een gemiddeld IQ onder de 80
  • De realiteitstoetsing is ernstig verstoord door bijvoorbeeld schizofrenie of andere psychotische stoornissen
  • Ernstige suïcidaliteit, waarbij de zorg in de zin van crisisopvang die cliënt nodig heeft, niet te leveren is door acute bipolaire stoornis
  • Verslaving die op de voorgrond staat (primair is). Indien de verslaving secundair is, is het een vereiste om parallel aan het behandeltraject bij impegno een behandeling bij de verslavingszorg te volgen
  • Het betreft primair een eetstoornis waarbij het BMI onder de 18 is. Indien de eetstoornis secundair is, dienen er afspraken te worden gemaakt m.b.t. het op goed gewicht komen/blijven en wordt er samengewerkt met de huisarts en eventuele diëtiste
  • Veiligheid van medewerker, cliënt en/of dienst omgeving kan niet gewaarborgd worden
  • Ontbreken van een geldige zorgverzekering. Let op! Wij hebben geen contract met Eno/ONVZ/Z&Z. Indien u verzekerd bent bij een van deze zorgverzekeraars kunnen wij alleen behandeling bieden wanneer er een waarborgsom betaald wordt.
  • Cliënt komt niet in aanmerking voor een bij het traject behorende financieringsvorm. In uitzonderingsgevallen kan hiervan worden afgeweken.
Wil je weten of wij iets kunnen betekenen, neem dan gerust vrijblijvend contact op met het team bij jou in de regio