Consumer Quality Index (CQI)

Hieronder vind je de resultaten van impegno met betrekking tot cliënttevredenheid. De ervaring van de cliënt ten aanzien van onze behandeling is zeer belangrijk. Om dat vast te stellen gebruiken we CQI ambulante GGZ, ondersteund door een hiervoor gecertificeerd onderzoeksbureau. De uitkomsten kunnen we gebruiken voor interne verbeteringen. Voor dit doel is CQI de meest gebruikte methode onder GGZ-instellingen. Het is de meest actuele wetenschappelijk gevalideerde meetstandaard.

Transparantie met CQI

impegno is een groot voorstander van meer transparantie in de zorg. Doordat steeds meer collega-instellingen ook gebruik maken van deze methode, zijn de gegevens goed te vergelijken. Dit kan via overheidswebsites als kiesbeter.nl of zichtbarezorg.nl. Hierdoor kan iemand die op zoek is naar een zorgaanbieder, impegno beoordelen op haar kwalitatieve prestaties. In de afbeelding vind je een samenvatting van de score.

Oorsprong CQI

De CQI-systematiek is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC-ziekenhuis in Amsterdam. Het is gebaseerd op de Amerikaanse CAHPS-systematiek (Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems) en de door het NIVEL ontwikkelde QUOTE vragenlijsten.

@Alle rechten voorbehouden. impegno 2023