Missie & Visie

impegno biedt tijdelijke ondersteuning thuis voor mensen die psychische en/of maatschappelijke moeilijkheden ervaren. Gezinnen, volwassenen, jeugdigen en kinderen verdienen een toegewijde en efficiënte houding van onze zorgprofessionals. Een medewerker kan zelfstandig (naar de hulpvraag van de cliënt) met de cliënt beslissen over de geleverde zorg. De competenties en mogelijkheden van de cliënt zijn daarbij het uitgangspunt.

Onze kennis van wijkomstandigheden helpt bij het versterken van het lokale netwerk van de cliënt.

impegno werkt samen met de cliënt (en zijn omgeving) aan duurzame en meetbare resultaten. We leveren samen betere zorg door lef en doortastendheid, toegankelijkheid en oprechte verbinding met cliënten, collega’s en partners. Een cliënt ondersteunen alsof het familie is, maar dan met een professionele jas aan.

Wat onderscheidt impegno van andere organisaties in de GGZ, Jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning?

  • impegno gelooft in, en ondersteunt professionele autonomie van goed opgeleide medewerkers in kleinschalige teams.
  • Onze medewerkers kunnen naar eigen inzicht efficiënte en onorthodoxe oplossingen bieden.
  • Onze medewerkers geven minder snel op, durven verder te gaan.

Kernwaarden

Wij werken met de volgende kernwaarden als leidraad binnen onze organisatie:

  • Toegankelijkheid: impegno is een toegankelijke zorginstelling. Toegankelijk voor de cliënt, maar niet in de laatste plaats ook voor elkaar als collega’s. De toegankelijkheid heeft ook betrekking op onze ketenpartners. Nog een stap verder zelfs, maatschappelijk, wat impegno betreft.
  • Lef en doortastendheid: impegno is een zorginstelling met lef. We zijn doortastend in het werk dat we leveren. Dit heeft niet alleen betrekking op casus- en cliëntniveau. Op alle afdelingen zien we deze lef en doortastendheid terug. We doen wat nodig is en gaan vaak door, waar anderen stoppen. We hebben echte doorzetters in huis, die net een stapje verder door durven te gaan. Dit wel vanuit een gezond realisme.
  • Oprechte verbinding: impegno is in verbinding op verschillende niveaus. In verbinding met elkaar als collega’s, in verbinding met de verschillende bedrijfsonderdelen, in verbinding met de cliënt en in verbinding met ketenpartners. Hiermee heeft impegno een sterk maatschappelijke functie.

Over impegno

Cliënt en professional centraal

impegno is op gericht in 2003. Sindsdien is onze missie om de zorg in Nederland te verbeteren. Dat doen we door kwaliteit aan de cliënt centraal te stellen. Het werkgeluk van de professional centraal te stellen. Niet alleen praten over het wegnemen van obstakels, maar dat vaak ook daadwerkelijk doen.

Vrijheid en vakmanschap

impegno heeft groot vertrouwen in goed opgeleide professionals. In vakmanschap. Zij weten wat per individu/cliënt nodig is voor goede zorg. Onze professionals hebben daarom veel vrijheid, binnen ruime kaders. Dit leidt tot maatwerk, persoonsgerichte zorg en veel samenwerking in de wijk. We verlenen zoveel zorg als nodig, zo weinig als mogelijk.

Zelforganiserende teams

impegno gelooft in kleinschalige hechte teams. Er zijn daarom zelforganiserende teams van minimaal 6 en maximaal 12 collega’s. Zij zijn met elkaar zélf verantwoordelijk voor de zorg. Ook de nevenwerkzaamheden daaromheen kunnen ze zelf over beslissen, zoals welke nieuwe collega wordt aangenomen. De teams hebben wel een leidinggevende. Zo kunnen onze professionals meer tijd aan de cliënt besteden in vergelijking met volledige zelfsturing zonder leidinggevende. Deze leidinggevende – op enige afstand om vrijheid niet te beperken – monitort de dynamiek binnen het team, faciliteert het team, bewaakt kaders en neemt waar nodig besluiten. Er zijn bijna 100 zorgteams, actief in de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant.

Centraal servicekantoor

Er is geen hoofdkantoor die zorgverleners vertelt wat ze moeten doen. In plaats daarvan is er klein servicekantoor in Zoetermeer met zo’n 20 collega’s die administratieve, facilitaire en andere ondersteunende diensten verleent. Door de efficiëntie is er een lagere overhead dan het sectorgemiddelde. Veel geld gaat dus naar de zorgverlening.

“impegno" met de kleine letter “i"

De kleine letter “i" staat voor toegankelijkheid, één van onze kernwaarden. Een toegankelijke eigenaar en directie. Een toegankelijke professional voor de cliënt, de verwijzer en de gemeente. Toegankelijkheid in collega’s onder elkaar, er voor elkaar zijn als het even nodig is. Er is dan ook een sterk informele cultuur. De betekenis van het woord impegno is “toewijding" of “zorgzaam" in het Italiaans.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als grote organisatie draagt impegno  medeverantwoordelijkheid over de maatschappij. De menselijke maat, inclusiviteit, klimaatneutraliteit, circulariteit zijn zeer belangrijk voor impegno. Dit wordt “maatschappelijk verantwoord ondernemen" genoemd, oftewel MVO.

Sociaal werkgever

Sociaal werkgeverschap is belangrijk voor impegno. We proberen zo goed en verantwoordelijk mogelijk met onze mensen om te gaan. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid voor werkervaringscollega’s. Dit zijn leerwerkplekken, bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. PSO Nederland reikt certificaten uit aan sociale werkgevers. impegno heeft hierin trede 2 bereikt.

Rookvrij

In de GGZ sector is een initiatief gestart om in 2025 rookvrij te zijn. impegno staat hier volledig achter; in een sector waar verslaving en leefstijl een grote rol heeft, willen wij het goede voorbeeld geven. 

Klimaatneutraal

impegno heeft de ambitie om in de komende jaren klimaatneutraal en circulair te worden. Circulair betekent dat veel afval wordt hergebruikt, niks wordt onnodig weggegooid. Ook hiervoor wordt in 2022 een tijdspad gemaakt om dat concreet te gaan bereiken.

Leveranciers snel betalen

Vooral kleinere bedrijven (leveranciers) hebben het financieel soms lastig. Hoe eerder de rekening betaald wordt, hoe fijner het voor hen is. Zo blijft werkgelegenheid zoveel mogelijk gewaarborgd. impegno probeert daarom iedere rekening zo snel mogelijk te betalen. Dat lukt gemiddeld al na 10 dagen (1,5 week dus).

@Alle rechten voorbehouden. impegno 2023