Wanneer kan je denken aan individuele begeleiding?

Soms kunnen dingen in het leven even flink tegenzitten. Dat kan ons allemaal overkomen en kan allerlei oorzaken hebben. Problemen stapelen zich op en het lukt je niet meer om het zelf op te lossen. Je weet niet wie je om hulp kunt vragen. Je kan je dan bij ons aanmelden om individuele begeleiding te krijgen.

Waarbij kunnen wij je ondersteunen?

 • Wij kunnen onder andere helpen bij het op orde brengen en behouden van je administratie
  en het inzichtelijk maken van je schulden
 • Het in kaart brengen van jouw mogelijkheden en kwaliteiten om weer grip op je leven te
  krijgen
 • Bij het vinden en behouden van een dagbesteding, opleiding en/of werk
 • Met je onderzoeken wat je nodig hebt om weer lekker in je vel te komen zitten
 • Het leggen en onderhouden van contacten om weer middenin de maatschappij te staan

Individuele begeleiding

Wij bieden begeleiding op acht leefgebieden; wonen, financiën, zingeving, sociale contacten, psychische gezondheid, lichamelijke gezondheid, praktisch functioneren en dagbesteding. We kijken samen naar wat al goed gaat en op welke gebieden je nog hulp nodig hebt.

 • We starten snel en geven niet gauw op.
 • We luisteren naar je en denken met je mee rondom jouw wensen en ideeën.
 • We kijken naar jouw mogelijkheden en oplossingen vinden we samen.
 • We komen naar je toe (op onze locatie is ook mogelijk).
 • We maken samen een begeleidingsplan met duidelijke doelen die we regelmatig evalueren.
 • We werken samen met de mensen in jouw netwerk.

 

Onze ondersteuning is zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig. We maken gebruik van elkaars deskundigheid en waar mogelijk kunnen we andere expertise inzetten wanneer dit het begeleidingstraject versterkt. Onze begeleiding is erop gericht dat jij jouw leven weer zo snel als mogelijk in eigen hand neemt.

Wil je weten of wij iets kunnen betekenen, neem dan gerust vrijblijvend contact op met het team bij jou in de regio

Kosten

Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat je een eigen bijdrage aan de overheid moet betalen. Meer informatie vind je op www.hetcak.nl. Aan impegno hoef je geen eigen bijdrage te betalen.

Cliëntportaal

Wanneer je in zorg komt bij impegno krijg je toegang tot het cliëntportaal Mijn impegno. Het cliëntportaal geeft je inzicht in geplande afspraken en in je dossier. Daarnaast kan je gemakkelijk vragenlijsten invullen, werken met online behandelmodules en contact opnemen met je zorgverlener. Het portaal geeft jou regie over de zorg die je ontvangt en je herstel. Je kan in het portaal zelf bepalen wat je wel en juist niet wilt delen met je sociale omgeving. Klik hier voor het cliëntportaal Mijn impegno.

Blended care

Bij impegno is “blended care" de norm: een combinatie tussen face-to-face en online hulpverlening. Waar het passend is vindt de begeleiding plaats bij jou thuis én via beeldbellen. Het contact is in eerste instantie altijd in persoon, maar later in het traject kan beeldbellen een waardevolle vervanging zijn. Je ontvangt hierdoor hulp vanaf een plek waar jij je prettig voelt.

Blended care zorgt voor minder reisbeweging, omdat je voor je zorg niet naar kantoor hoeft te komen of de zorgverlener naar jou. Daarnaast is het door middel van beeldbellen makkelijker om andere mensen te betrekken bij de zorg. Familieleden en/of naasten, andere hulpverleners vanuit impegno of betrokkenen van andere instellingen kunnen zonder problemen meepraten via beeldbellen.

Naast de reguliere gesprekken maken we binnen impegno gebruik van e-health modules en een digitale welkomstmodule over impegno en onze werkwijze. Dit zijn online modules waar je zelf aan kan werken tussen de afspraken door. Indien nodig zal je hulpverlener je voorzien van feedback hierover. Er wordt per traject gekeken of en waar de inzet van de modules van toegevoegde waarde is.