Wanneer kan je denken aan gezinsondersteuning?

Gezinsondersteuning staat voor gezinsgerichte benadering in de thuissituatie. De ontwikkeling van het kind of de jongere in een zo optimaal mogelijke omgeving staat centraal. impegno biedt ambulante hulp aan gezinnen gericht op versterken van de eigen kracht, het betrekken van het netwerk en vroegtijdig, laagdrempelige hulp bieden om zorgen in de toekomst te voorkomen.

Voor wat voor klachten kan je bij ons terecht?

 • Ervaar je dat opvoeden niet vanzelf gaat?
 • Heb je het gevoel de regie over je kind kwijt te zijn?
 • Heb je moeite structuur in je gezin aan te brengen
 • Heb je moeite met begrijpen en ondersteunen van je kind?
 • Ben je onzeker over je manier van opvoeden?
 • Is er veel ruzie in huis en voel je je machteloos?
 • Loopt het thuis vaak spaak en lukt het niet om dit te veranderen?

Laat ons meedenken en helpen!
We beginnen met een intakegesprek. Van daaruit bekijken we in overleg wat er nodig is.

Wat voor soort onderzoeken bieden wij?

We maken bij gezinsondersteuning onderscheid tussen begeleiding en behandeling.

Gezinsbehandeling richt zich op:

 • Het geven van uitleg over een diagnose, wat houdt het in en hoe kun je ermee omgaan (psycho-educatie)
 • Het krijgen van meer inzicht en grip op je kind (waarom gedraagt het kind zich zoals hij doet en hoe kun je dit beïnvloeden?)
 • Het versterken van opvoedingsvaardigheden in relatie tot de psychische/psychiatrische problemen van je kind
 • Het versterken van de samenwerking tussen ouders
 • Het vergroten van de draagkracht (gevoel van onmacht en overbelasting af doen laten nemen)
 • Omgangspatronen binnen het gezin in kaart brengen en bewerken
 • Communicatie tussen de gezinsleden verbeteren (als gezin op een positieve manier met elkaar kunnen praten en conflicten kunnen oplossen)

Gezinsbegeleiding richt zich op:

 • Het geven van voorlichting over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen
 • Praktische (opvoedings)ondersteuning
 • Het aanleren van basisopvoedingsvaardigheden
 • Het creëren van een stabiele, rustige en positieve opvoedingsomgeving
 • Het vasthouden van nieuw geleerde vaardigheden
 • Het samen met het gezin organiseren van steun uit de omgeving
 • Het signaleren van ontwikkelingsproblemen en waar nodig verwijzen

 

Hoe ziet een traject er bij ons uit?

Na je aanmelding, zal je binnen een week worden gebeld voor een eerste gesprek. Dit noemen we de intake. Hierin zal met jou gekeken worden bij wat voor problemen je hulp wilt en wat nodig is om je daarmee te helpen. Dit wordt vastgelegd in een begeleidings-/behandelplan met doelen die we elke 3 maanden met je evalueren. De duur van het traject is afhankelijk van de hulpvragen en mogelijkheden binnen het gezin. Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.

Wil je weten of wij iets kunnen betekenen, neem dan gerust vrijblijvend contact op met het team bij jou in de regio