Ouderschap bij scheiden

Het doel van Ouderschap bij scheiden is dat ouders in het belang van de kinderen op een positieve en opbouwende wijze met elkaar overleggen en samenwerken.

impegno is specialist als het gaat om ouders verwikkeld in een (v)echtscheiding. In Ouderschap bij scheiden bieden we begeleiding en bemiddeling bij echtscheidingsproblematiek. Onenigheid tussen ouders in geval van een scheiding heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Voor een kind is het belangrijk dat er omgegaan wordt met beide ouders en dat er na de scheiding rust en veiligheid is. We helpen ouders om zicht te hebben op de impact van de scheiding en ondersteunen in het maken van afspraken over de zorg- en opvoedtaken.

Wil je weten of wij iets kunnen betekenen, neem dan gerust vrijblijvend contact op met het team bij jou in de regio