Wanneer kun je denken aan behandeling en onderzoek?

impegno is een GGZ-instelling en biedt ambulante hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders bij (vermoeden van) psychische/psychiatrische problemen.

Voor wat voor klachten kan je bij ons terecht?

  • Ontwikkelt je kind zich “anders” dan verwacht?
  • Ben je vaak boos, bang of somber?
  • Maak je je zorgen om het gedrag van je kind en wil je weten waar dit vandaan komt?
  • Kun je je niet concentreren op school?
  • Of loopt het niet lekker in contact met anderen?
  • Voel je je vaak onzeker over jezelf? Weet je niet goed wie je bent en wat je wilt?
  • Voel je je al lange tijd rot? Denk je vaak terug aan nare gebeurtenissen die je hebt meegemaakt?

    Laat ons meedenken en helpen! We beginnen met een intakegesprek en van daaruit bekijken we in overleg wat er nodig is aan onderzoek en behandeling.

Wat voor soort onderzoeken bieden wij?

Om jouw klachten en je gedrag goed te begrijpen is onderzoek een belangrijk onderdeel van de behandeling. We kijken daarbij naar hoe het met jou gaat, thuis, op school en in je vrije tijd. We kijken naar wat goed gaat en waar je last van hebt en ondersteuning bij kan gebruiken. Uiteindelijk stellen we een diagnose over wat er aan de hand is en geven we advies, waar nodig gevolgd door behandeling.

Intelligentie- en neuropsychologisch onderzoek:
Door middel van een aantal testen en opdrachten gaan we kijken waar je goed en minder goed in bent. Waar nodig gebruiken we testen om te weten hoe je hersenen werken en of dit te maken kan hebben met de klachten die je hebt.

Sociaal emotioneel/persoonlijkheidsonderzoek:
Je hebt gesprekken over hoe het thuis gaat, op school en in je vrije tijd, met vriendschappen en relaties, over jouw gevoelens en gedachten. Afhankelijk van hoe oud je bent gebruiken we vragenlijsten of spelmateriaal. Het gaat er vooral om te kijken naar wie je bent, hoe jij de dingen in je leven ervaart en wat jij ervan vindt.

Ontwikkelingsanamnese:
We vragen jou en je ouders om te vertellen hoe je je hebt ontwikkeld vanaf dat je klein was tot en met nu. Op deze manier bekijken we of er aanwijzingen zijn in je ontwikkeling en leefomgeving die te maken hebben met hoe het nu met je gaat.

Contextueel onderzoek/observatie thuis of op school:
In gesprek met jou en jouw ouders staan we stil bij de omgeving waarin je opgroeit, de mensen om je heen, hoe jullie met elkaar omgaan en praten met elkaar. Ook kunnen we thuis en op school meekijken hoe het daar met je gaat.

We bieden zowel individueel onderzoek (als psychologisch onderzoek, ADOS, een spel- of schoolobservatie) als gezinsdiagnostiek (gezinsobservatie, ouder-kind interactie, systeemgesprek). Het diagnostiekplan wordt altijd in overleg met ouder(s) en kind/jongere opgesteld.

Waar nodig wordt als onderdeel van het onderzoek samengewerkt met andere hulpverleners, waarbij gedacht kan worden aan psychiater/arts, fysiotherapeut of logopedist. Waar deze geen onderdeel uitmaken van het team van impegno, wordt de samenwerking met andere organisaties opgezocht.

Wat voor soort behandelingen bieden wij?

Wanneer we samen duidelijk hebben waar je klachten en je gedrag vandaan komen, willen we je zo goed mogelijk stimuleren in je ontwikkeling en je ondersteunen bij de uitdagingen. Het doel hierbij is dat jij en je ouders minder last ervaren en je je weer beter in je vel voelt. We gaan hierbij met jou en je ouders aan de slag. Wat we gaan doen en hoe (doelen en middelen) schrijven we in een behandelplan.

Behandeling kan zich bijvoorbeeld richten op het krijgen van grip op je gevoelens en je gedrag, het vergroten van je zelfvertrouwen en het verbeteren van de omgang met anderen. Het is gebruikelijk dat de behandeling wekelijks plaatsvindt. Waar en wanneer bepalen we in overleg. De behandelaar onderhoudt in overleg contact met voor jou belangrijke mensen zoals je ouders en school (netwerk). Tussentijds en na afloop worden de doelen van de behandeling geëvalueerd om te kijken hoe je je hebt ontwikkeld.

Er is wereldwijd veel onderzoek gedaan naar welke behandelingen goed werken. We houden dit soort ontwikkelingen goed in de gaten en proberen onze psychologen continu bij te scholen in behandeltechnieken.

Individuele behandelcontacten

Al pratend of spelend (afhankelijk van je leeftijd) gaan we samen werken aan de dingen die maken dat je vastloopt. We onderzoeken je gedachten die zorgen voor gevoelens en gedrag. Je wordt aan het denken gezet over situaties die er gebeurd zijn, daagt jezelf uit en oefent met nieuw gedrag. Je leert jezelf beter kennen, verheldert je krachten, waarden en ambities. Je wordt stilgezet bij wat er in je omgaat en leert hiermee omgaan. Je verwerkt nare gebeurtenissen uit het verleden die jou belemmeren in het heden. In onze behandeling werken we volgens goed (wetenschappelijk) onderbouwde methodieken. De behandeling is gericht op vermindering van de aanmeldklachten en/of op eventuele onderliggende (persoonlijkheids-)problematiek. Dit door middel van: cognitieve gedragstherapie (CGT), traumabehandeling (EMDR, Write Junior), schematherapie, hechtingsbevorderende therapie en gezinsbehandeling.

Psycho-educatie kan onderdeel van je behandeling zijn. Er wordt uitleg gegeven over een diagnose, wat houdt het in en hoe kun je ermee omgaan. Je moet eerst weten wat het inhoudt, voordat je het snapt en je dingen anders kunt leren aanpakken.

Individuele behandeling kan aangevuld worden met gezinsondersteuning. Meer informatie kun je vinden bij Jeugd & Gezin: Gezinsondersteuning.

Samenwerking

We betrekken graag zo snel mogelijk de mensen die voor jou belangrijk zijn bij het vinden van een oplossing. Zoals je directe familie, vrienden, je school en andere hulpverleners. Natuurlijk hebben we daarover altijd eerst overleg.

Medicatie

Bij bepaalde klachten en symptomen kan medicatie helpen om je beter te voelen. In overleg wordt dan de expertise van een psychiater/arts ingeroepen.

Hoe ziet een traject er bij ons uit?

Na je aanmelding word je binnen enkele dagen gebeld voor een eerste, telefonische screening. Hierbij worden de hulpvraag en de klachten verder uitgevraagd en wordt besproken of impegno een passend aanbod heeft. Indien dit het geval blijkt, word je uitgenodigd voor een intakegesprek zodra er een collega beschikbaar is. Voor actuele wachttijden, kun je contact opnemen met de locatie.

Wil je weten of wij iets kunnen betekenen, neem dan gerust vrijblijvend contact op met het team bij jou in de regio.

Blended care

Bij impegno is “blended care" de norm: een combinatie tussen face-to-face en online hulpverlening. Waar het passend is vindt de begeleiding plaats bij de cliënt thuis én via beeldbellen. De behandeling is, indien gewenst, op onze locatie én via beeldbellen. Het contact is in eerste instantie altijd in persoon, maar later in het traject kan beeldbellen een waardevolle vervanging zijn. De cliënt ontvangt hierdoor hulp vanaf een plek waar hij of zij zich prettig voelt.

Blended care zorgt voor minder reisbeweging, omdat de cliënt voor de zorg niet naar kantoor hoeft te komen of de zorgverlener naar de cliënt. Daarnaast is het door middel van beeldbellen makkelijker om andere mensen te betrekken bij de zorg. Familieleden en/of naasten, andere hulpverleners vanuit impegno of betrokkenen van andere instellingen kunnen zonder problemen meepraten via beeldbellen.

Naast de reguliere gesprekken maken we voor behandeling gebruik van e-health modules. Dit zijn online modules waar de cliënt zelf aan kan werken tussen de afspraken door. Indien nodig zal de hulpverlener voorzien van feedback. Er wordt per traject gekeken of en waar de inzet van de modules van toegevoegde waarde is.