Resultaat cliënttevredenheidsonderzoek 2021 - Begeleiding

In 2017 is impegno gestart met het uitvoeren van een doorlopend cliënttevredenheidsonderzoek, zodat we meer inzicht krijgen in de waardering van de dienstverlening. Hiermee kunnen we onze kwaliteit continu blijven verbeterenRight Marktonderzoek toetst de tevredenheid onder de cliënten die gebruikmaken van onze diensten. Voor u ligt het resultaat van het cliënttevredenheidsonderzoek tweede semester 2021.

@Alle rechten voorbehouden. impegno 2023