Klacht en onvrede

Heb je een klacht of ben je ergens ontevreden over? Bespreek dit met je hulpverlener. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met de onafhankelijke klachtenfunctionaris. 

Wat doet de onafhankelijke klachtenfunctionaris

Wat is een klachtenfunctionaris? 

Elke cliënt die een klacht heeft over de dienstverlening van impegno kan bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris terecht.

Wat is er bijzonder aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris? 

Een gesprek met deze persoon is geheim. Dat betekent dat de onafhankelijke klachtenfunctionaris aan niemand vertelt waar jouw klacht over gaat. Behalve als jij dat zelf goed vindt. Een gesprek met de klachtenfunctionaris kost jou niets. Het is gratis.

Contactgegevens onafhankelijke klachtenfunctionaris

Je kunt de klachtenfunctionaris van impegno bereiken via klacht@impegno.nl

Jeugdstem – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente.

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van impegno.

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:

  • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
  • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
  • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
  • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg.

Zo bereik je Jeugdstem

  • Bel gratis naar 088 – 555 1000
  • Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Externe klachtencommissie

Kom je er niet uit met je hulpverlener, de onafhankelijke klachtenfunctionaris of de vertrouwenspersoon van Jeugdstem? Neem dan contact op met de externe klachtencommissie Jeugd via deze link

Onvrede melden

Klachtencommissie Jeugdwet

Klik hier voor het reglement van de Klachtencommissie Jeugdwet. 

Meer informatie

Wil je meer informatie over onze klachtenprocedure? Klik dan hier

@Alle rechten voorbehouden. impegno 2023