Specialistisch met integrale aanpak

impegno werkt met teams voor Begeleiding volwassenen, teams voor Jeugd & Gezin, teams voor Behandeling volwassenen en teams voor Huishoudelijke Ondersteuning. De teams, met elk hun eigen discipline, werken nauw samen en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. De cliënt of het gezin profiteert van de samenwerking onderling. We werken sterk wijkgericht. Dat betekent dat we zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de cliënt of het gezin afspreken: thuis of in de eigen omgeving wanneer dat kan en op een locatie van impegno als dat nodig is. We zien onszelf als een specialistische dienstverlener met verschillende disciplines. Cliënten en gezinnen hoeven niet voor elk deel van de problematiek naar een andere instelling verwezen te worden.

Wat biedt impegno?

Wij bieden de volgende soorten zorg:

Begeleiding voor volwassenen (WMO)

Dit is individuele zorg vanaf 18 jaar op de leefgebieden huisvesting, financiën, dagbesteding, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren, psychisch functioneren, sociaal functioneren en zingeving.

Begeleiding voor jeugdigen (Jeugdhulp)

Dit is individuele zorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar op de leefgebieden huisvesting, financiën, dagbesteding, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren, psychisch functioneren, sociaal functioneren en zingeving.

Behandeling voor jeugdigen (Jeugd-GGZ)

Dit is individuele zorg voor jeugdigen vanaf 0 tot 18 jaar waarbij (mogelijk) psychische of psychiatrische problematiek speelt. De zorg bestaat uit diagnostiek en behandeling (specialistische GGZ).

Behandeling voor volwassenen (GGZ)

Dit is individuele zorg voor volwassenen vanaf 18 tot en met 64 jaar, waarbij (mogelijk) psychische of psychiatrische problematiek speelt. De zorg bestaat uit diagnostiek en behandeling (specialistische GGZ & Basis GGZ).

Gezinsondersteuning (Jeugdhulp)

Dit betreft systeemgerichte zorg voor (multiprobleem-) gezinnen met minimaal 1 thuiswonend kind, waarbij (mogelijk) sprake is van psychische of psychiatrische problematiek, opvoedingsproblematiek of problemen met de (directe) leefomgeving.

Onze cliënten hebben doorgaans een psychiatrische diagnose. Waar mogelijk en nodig, kan impegno een diagnose stellen.

Huishoudelijke ondersteuning (WMO)

Huishoudelijke ondersteuning zetten we in zodat de cliënt in een opgeruimd en schoon huis leeft, we kijken naar de mogelijkheden van de cliënt om zelf de regie weer te nemen.

Wilt u weten of wij iets kunnen betekenen, neem dan gerust vrijblijvend contact op met het team bij u in de regio