Specialistisch met integrale aanpak

impegno werkt met teams voor Begeleiding volwassenen, teams voor Jeugd & Gezin en teams voor Behandeling volwassenen. De teams, met elk hun eigen discipline, werken nauw samen en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. De cliënt of het gezin profiteert van de samenwerking onderling. We werken sterk wijkgericht. Dat betekent dat we zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de cliënt of het gezin afspreken: thuis of in de eigen omgeving wanneer dat kan en op een locatie van impegno als dat nodig is. We zien onszelf als een specialistische dienstverlener met verschillende disciplines. Cliënten en gezinnen hoeven niet voor elk deel van de problematiek naar een andere instelling verwezen te worden.

Welke zorg bieden wij?

Wij bieden de volgende soorten zorg:

Begeleiding voor volwassenen (WMO)

Dit is individuele zorg vanaf 18 jaar op de leefgebieden huisvesting, financiën, dagbesteding, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren, psychisch functioneren, sociaal functioneren en zingeving.

Begeleiding voor jeugdigen (Jeugdhulp)

Dit is individuele zorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar op de leefgebieden huisvesting, financiën, dagbesteding, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren, psychisch functioneren, sociaal functioneren en zingeving.

Behandeling voor jeugdigen (Jeugd-GGZ)

Dit is individuele zorg voor jeugdigen vanaf 0 tot 18 jaar waarbij (mogelijk) psychische of psychiatrische problematiek speelt. De zorg bestaat uit diagnostiek en behandeling (specialistische GGZ).

Behandeling voor volwassenen (GGZ)

Dit is individuele zorg voor volwassenen vanaf 18 tot en met 64 jaar, waarbij (mogelijk) psychische of psychiatrische problematiek speelt. De zorg bestaat uit diagnostiek en behandeling (specialistische GGZ & Basis GGZ).

Gezinsondersteuning (Jeugdhulp)

Dit betreft systeemgerichte zorg voor (multiprobleem-) gezinnen met minimaal 1 thuiswonend kind, waarbij (mogelijk) sprake is van psychische of psychiatrische problematiek, opvoedingsproblematiek of problemen met de (directe) leefomgeving.

Onze cliënten hebben doorgaans een psychiatrische diagnose. Waar mogelijk en nodig, kan impegno een diagnose stellen.

Wil je weten of wij iets kunnen betekenen, neem dan gerust vrijblijvend contact op met het team bij jou in de regio
 

Blended care

Bij impegno is “blended care" de norm: een combinatie tussen face-to-face en online hulpverlening. Waar het passend is vindt de begeleiding plaats bij de cliënt thuis én via beeldbellen. De behandeling is, indien gewenst, op onze locatie én via beeldbellen. Het contact is in eerste instantie altijd in persoon, maar later in het traject kan beeldbellen een waardevolle vervanging zijn. De cliënt ontvangt hierdoor hulp vanaf een plek waar hij of zij zich prettig voelt.

Blended care zorgt voor minder reisbeweging, omdat de cliënt voor de zorg niet naar kantoor hoeft te komen of de zorgverlener naar de cliënt. Daarnaast is het door middel van beeldbellen makkelijker om andere mensen te betrekken bij de zorg. Familieleden en/of naasten, andere hulpverleners vanuit impegno of betrokkenen van andere instellingen kunnen zonder problemen meepraten via beeldbellen.

Naast de reguliere gesprekken maken we voor behandeling gebruik van e-health modules. Dit zijn online modules waar de cliënt zelf aan kan werken tussen de afspraken door. Indien nodig zal de hulpverlener voorzien van feedback. Er wordt per traject gekeken of en waar de inzet van de modules van toegevoegde waarde is.