ISO-gecertificeerd

impegno is gecertifieerd voor “ISO voor de zorg” oftewel NEN-15224. Ieder jaar vindt hiervoor een controle plaats. impegno is gecertificeerd voor alle vestigingen en voor alle diensten (Begeleiding Volwassenen, Jeugd & Gezin en Behandeling Volwassenen). Met deze certificering tonen we aan dat we voldoen aan de eisen van cliënten, professionals en stakeholders. Daarnaast werken we voortdurend aan het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening.

Toezicht op kwaliteit Begeleiding Volwassenen (Wmo)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geleverde zorg, begeleiding en ondersteuning door zorgaanbieders. Veel gemeenten hebben deze opdracht uitbesteed aan de regionale GGD, andere hebben een eigen toezichtsorgaan georganiseerd.

Toezicht op kwaliteit Behandeling Volwassenen en Jeugdhulp

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bewaakt en bevordert de veiligheid en kwaliteit van de gezondheidszorg en jeugdhulp.

@Alle rechten voorbehouden. impegno 2023