We lanceren op 1 juli 2021 ons nieuwe cliëntportaal Mijn impegno. Het portaal geeft cliënten meer regie over de zorg die ze ontvangen en hun herstel. Hiermee maken we een grote digitale sprong voorwaarts.

“We zochten al langer naar een vorm van digitale dossiervoering waarbij onze cliënten heel specifiek kunnen bepalen wat ze wél, en juist niet delen met hun sociale omgeving. Je kan je voorstellen dat het bij gevoelige familiaire situaties heel belangrijk is dat de cliënt volledige controle heeft over het medisch dossier”, aldus Bas van Duren, projectmanager bij impegno.

In samenwerking met EPD-leverancier Nexus Nederland is er een portaal gerealiseerd, waar cliënten inzicht hebben in geplande afspraken en hun dossier. Daarnaast kunnen zij gemakkelijk vragenlijsten invullen, werken met online behandelmodules en contact opnemen met de zorgverlener. Cliënten kunnen zelf aangeven wie mee mogen kijken in (delen van) hun portaal. Ook is zorg gedragen voor een veilige en verantwoorde toegang binnen Mijn impegno voor de minderjarige cliënten en de gezagdragers die betrokken zijn binnen het zorgnetwerk.

Monique, lid van de cliëntenraad van impegno, vertelt: “Het cliëntportaal geeft de cliënt de kans om zich te profileren binnen de organisatie. Met alles wat daarbij komt kijken en wat belangrijk is, of kan zijn, op enig moment. Alle zorgtaken en -afspraken rond zijn of haar persoon komen erin en de cliënt is de beheerder en mag kiezen met wie hij wat wil delen. Het vormt op de achtergrond een overzicht van de reis binnen de organisatie die hij of zij samen met de medewerker van impegno maakt. Zo vormt het een belangrijk naslagwerk voor beiden om op terug te vallen en vooruit te kijken.”

Naast de voordelen voor cliënten, gaat het portaal ook waarde opleveren voor de zorgverleners van impegno. Patrick Versantvoort, Functioneel Applicatiebeheerder impegno, vertelt: “Alle digitale hulpmiddelen staan bij elkaar. Hierdoor kunnen digitale hulpmiddelen zoals vragenlijsten, e-Health modules en beeldbellen makkelijker ingezet worden. Daarnaast worden afspraken in de online agenda van de cliënt weergegeven, hierdoor is het papieren afsprakenkaartje niet meer nodig en kan eenvoudig via de agenda deelgenomen worden aan beeldbelgesprekken”.

De komst van het cliëntportaal is een verrijking die volledig past bij onze digitale ambities.

@Alle rechten voorbehouden. impegno 2023