Jeugd & Gezin: Gezinsondersteuning

Onze gezinsondersteuning richt zich op gezinnen waar meerdere problemen tegelijk zijn. In deze gezinnen is minimaal één thuiswonend kind, met een (vermoeden van een) psychiatrische diagnose. Daarnaast kan deze vorm van zorg worden ingezet bij gezinnen waarbij het kind niet thuis woont. Voorwaarde hierbij is dat het gezin en de betrokken instanties de intentie hebben om het kind weer thuis te laten wonen.

    Bij gezinsondersteuning gaat het om gezinnen waarin meerdere problemen op verschillende leefgebieden zijn ontstaan die elkaar beïnvloeden en in standhouden. De problemen kunnen zichtbaar zijn bij de jeugdige, de (opvoedingsvaardigheden van) ouders en ontstaan door directe omgevingsfactoren van het gezin.

    Kinderen uit deze gezinnen worden vaak, zonder dat ouders dat bewust willen, belast met de problemen van het gezin. Bijvoorbeeld financiële- of relatieproblemen.

    Gezinsondersteuning kan gecombineerd worden met individuele begeleiding en/of behandeling.

    Wilt u weten of wij iets kunnen betekenen, neem dan gerust vrijblijvend contact op met het team bij u in de regio