Jeugd & Gezin: individuele behandeling

Wij bieden gespecialiseerde behandeling van 0 tot 18 jaar. Hieronder verstaan wij
ook het diagnostisch onderzoek wat mogelijk aan de behandeling vooraf gaat.
Voorbeelden van onderzoek:

 • Sociaal emotioneel/persoonlijkheidsonderzoek
 • Contextueel onderzoek/observaties
 • Ontwikkelingsanamnese
 • Intelligentieonderzoek

Bovendien kan daar waar nodig individuele behandeling worden gecombineerd met gezinsondersteuning of begeleiding. impegno behandelt een breed scala aan (complexe) DSM-5 problematiek.

Voorbeelden van ons aanbod:

 • Gedragsstoornissen
 • Stoornissen in de impulsbeheersing
 • Stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Traumagerelateerde stoornissen (waaronder PTSS en hechtingsproblemen)
 • Ontwikkelingsstoornissen (waaronder ADHD en autismespectrumstoornis)
 • Persoonlijkheidsstoornissen

De belangrijkste behandelingen die we inzetten zijn onder meer cognitieve gedragstherapie (CGT), gedragstherapie, EMDR, speltherapie, mindfulness en Mentalisation Based Treatment (MBT). Psycho-educatie kan onderdeel van de behandeling zijn. Er wordt uitleg gegeven over een diagnose, wat houdt het in en hoe kan de cliënt hiermee omgaan. Zowel individueel, systemisch als groepsgewijs aangevuld met erkende interventies, zowel practice- als evidence-based zoals Coole Kikker, Signs of Safety en het gebruik van geno- en sociogrammen. Bij de behandeling van de cliënt wordt zo veel als mogelijk gebruik gemaakt van de multidisciplinaire richtlijnen. Binnen dit specialisme vindt impegno het van belang rekening te houden met de verschillende ontwikkelingstaken van jeugdigen. Deze taken hangen met name bij deze leeftijdsgroep vaak nauw samen met het gezin van herkomst, het eventuele nieuwe gezin, het contact met leeftijdsgenoten en andere volwassenen zoals de leerkracht. Om deze reden worden zij zo veel als mogelijk betrokken bij de behandeling.

Wilt u weten of wij iets kunnen betekenen, neem dan gerust vrijblijvend contact op met het team bij u in de regio