Jeugd & Gezin: Ouderschap bij scheiden

Ouderschap bij scheiden heeft als doel om tijdens en na de scheiding rust en veiligheid te creëren voor een goede omgang tussen kind en beide ouders. Onenigheid tussen ouders in geval van een scheiding heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Tijdens het traject leren ouders in het belang van de kinderen op een positieve en opbouwende wijze met elkaar overleggen en samenwerken.

impegno is specialist in ouderschapsbemiddeling. Samen met beide ouders gaan we in een aantal oudergesprekken opzoek naar de beste manier om jullie kind(eren) op te voeden in de nieuwe situatie. Twee gesprekken zullen worden gevoerd met jullie kind (mits oud genoeg) en een Kindercoach om ook de wensen en ideeën van het kind in kaart te brengen en dit mee te nemen in de oudergesprekken.

Afhankelijk van jullie situatie komt het volgende ter sprake:

•Wat is de gewenste situatie?
•Welke problemen kom je daarbij tegen?
•Hoe stel je je op naar de andere ouder en je kind?
•Opstellen van een ouderschapsplan waar ouders samen achter staan

Wil je weten of wij iets kunnen betekenen, neem dan gerust vrijblijvend contact op met het team bij jou in de regio